De verschillende afdelingen:

Onderstaand een overzicht van de commissies van TC 't Eerste Wittien. Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zoals u ziet is er nog een aantal vacatures vacant. Wilt u iets betekenen? Neem contact met voorzitter Gert Eenkhoorn en versterk de veriging. Vele handen maken licht werk.  

Technische Zaken Senioren  
Contactpersoon : Marcel Post
    marcellier8@hotmail.com
     
TZS lid : Jacqueline Brouwer
    jacqueline-brouwer@live.nl
     
TZS lid : Monique Pleijsier
    janenmoniquepleijsier@gmail.com 
     
TZS lid : Annemiek van Dijk
    annemiekvandijk@live.nl
     
     
Technische Zaken Junioren
Contactpersoon : Miranda Pol
    pol1972@gmail.com
     
TZJ lid : Thea Jager
    thea-jager@jemako-mail.com
     
TZJ lid : Noah Hillhorst
     
Sponsor/PR commissie    
Contactpersoon : Leo Eenkhoorn
    leo@personeelselectief.nl
     
 Kantinebeheer    
 Contactpersoon Edgar de Lange 
    info@edalkunstgras.nl 
     
 Accommodatiebeheer     
 Contactpersoon  Gert Eenkhoorn
     g-eenkhoorn@live.nl
     
 ACB lid Wim Van Dijk 
     
 ACB lid Lars Boschman 
     
 Ledenadministratie  
 Contactpersoon   Betty van Dijk 
     betty62dijk@gmail.com
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
   

 

     

 

   
   

 

     

 

 

 

Sponsoren